اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

برچسب: گردش مواد

فیلم تدریس گردش مواد علوم هفتم متوسطه

در این پست از سایت با شعار#آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس گردش مواد علوم هفتم متوسطه را قرار داده ایم.

مدرس: آقای رضا پور دبیر علوم متوسطه اول