اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

برچسب: ریاضی هفتم

فیلم تدریس مبحث توان ریاضی هفتم متوسطه

در این پست از سایت آموزشی بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس مبحث توان ریاضی هفتم متوسطه را برای شما قرار داده ایم.

مدرس: خانم جعفری دبیر ریاضی شهر یاسوج.

 

فیلم تدریس مختصات ریاضی هفتم متوسطه

در این پست از سایت آموزشی بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس مختصات ریاضی هفتم متوسطه را برای شما قرار داده ایم.

مدرس: آقای حسنی دبیر ریاضی شهر یاسوج.