اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

برچسب: بویرآموزش

فیلم تدریس درس 12 پیام های آسمان پایه هشتم

در این پست از سایت بویرآموزش فیلم تدریس درس 12 پیام های آسمان پایه هشتم را برای شما قرار داده ایم. فیلم تدریس درس 12 پیام های آسمان پایه هشتم را می توانید در پایین مشاهده نمایید.

مدرس: آقای علی قبادپور

 

 

فیلم تدریس درس یازدهم پیام های اسمانی هشتم

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس درس یازدهم پیام های اسمانی هشتم را برای شما قرار داده ایم.

مدرس: خ نجمه پور مظفر ( آموزگار شهر یاسوج)

برای دانلود فیلم با کیفیت اصلی اینجا کلیک کنید( صدا و تصویر با کیفیت)

 

 

فیلم تدریس درس 10 پیام های اسمانی هشتم

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس درس 10 پیام های اسمانی هشتم را برای شما قرار داده ایم.

مدرس: نجمه پور مظفر آموزگار شهر یاسوج

برای دانلود فیلم با کیفیت اصلی اینجا کلیک کن(صدا و تصویر با کیفیت)

 

 

فیلم تدریس تدبیر زندگانی ( درس 9) پیام های اسمانی پایه هشتم

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس تدبیر زندگانی ( درس 9) پیام های اسمانی پایه هشتم را برای شما قرار داده ایم.

مدرس: خانم پورمظفر آموزگار شهر یاسوج

برای دانلود فیلم با کیفیت اصلی اینجا کلیک کن(کیفیت بالا و صدای بدون پارازیت)

 

 

فیلم تدریس اندازه گیری زاویه ها ریاضی چهارم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست  فیلم تدریس اندازه گیری زاویه ها ریاضی چهارم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

مدرس: آقای علمداری . آموزگار پایه چهارم شهر یاسوج

 

فیلم تدریس تلفیق زاویه ها ریاضی چهارم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس تلفیق زاویه ها ریاضی چهارم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

مدرس: آقای یاسر علمداری.   آموزگار شهر یاسوج.

 

فیلم تدریس انواع مثلث ریاضی چهارم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس انواع مثلث ریاضی چهارم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

موضوع: فیلم تدریس انواع مثلث ریاضی چهارم ابتدایی.

مدرس: آقای علمداری ( آموزگار شهر یاسوج)

 

فیلم تدریس محیط ریاضی سوم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش فیلم تدریس محیط ریاضی سوم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. فیلم تدریس محیط ریاضی سوم ابتدایی به مدرسی خانم کریم پور از آموزگاران شهر یاسوج می باشد.

 

فیلم تدریس مقایسه اعداد ریاضی سوم ابتدایی

در این پست از سایت بویر آموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس مقایسه اعداد ریاضی سوم ابتدایی را قرار داده ایم.
آموزگار: آقای شجاع فر.
آموزگار شهر یاسوج

 

فیلم تدریس نشانه ژ فارسی اول ابتدایی

در این پست از سایت بویر آموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس نشانه ژ فارسی اول ابتدایی را قرار داده ایم.
آموزگار: خانم عسکریان.
آموزگار شهر یاسوج