اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

پیام مدیر کل آموزش و پرورش استان

اطلاعات بیشتر

پیام مدیرآموزش و پرورش شهرستان بویراحمد

اطلاعات بیشتر

محیطی صمیمی

اطلاعات بیشتر
فیلم تدریس انواع مثلث ریاضی چهارم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس انواع مثلث ریاضی چهارم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

موضوع: فیلم تدریس انواع مثلث ریاضی چهارم ابتدایی.

مدرس: آقای علمداری ( آموزگار شهر یاسوج)

 

فیلم تدریس مبحث انرژی علوم ششم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس مبحث انرژی علوم ششم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

موضوع: فیلم تدریس مبحث انرژی علوم ششم ابتدایی  . مدرس: خانم عالیمنش . آموزگار شهر یاسوج .

 

فیلم تدریس اهرم ها علوم پنجم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس اهرم ها علوم پنجم ابتدایی را قرار داده ایم. فیلم تدریس اهرم ها علوم پنجم ابتدایی به مدرسی خانم ملک حسن از آموزگارن شهر یاسوج آماده شده است.

 

فیلم تدریس درس درون آشیانه علوم دوم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس درس درون آشیانه علوم دوم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

مدرس فیلم تدریس درس درون آشیانه علوم دوم ابتدایی : خانم نیازی آموزگار پایه دوم شهر یاسوج .

 

فیلم تدریس محیط ریاضی سوم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش فیلم تدریس محیط ریاضی سوم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. فیلم تدریس محیط ریاضی سوم ابتدایی به مدرسی خانم کریم پور از آموزگاران شهر یاسوج می باشد.

 

فیلم تدریس آموزش ساعت ریاضی اول ابتدایی

در این پست از سایت بویر آموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیستفیلم تدریس آموزش ساعت ریاضی اول ابتدایی را قرار داده ایم.
آموزگار: خانم رستمی.
آموزگار شهر یاسوج

 

فیلم تدریس مقایسه اعداد ریاضی سوم ابتدایی

در این پست از سایت بویر آموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس مقایسه اعداد ریاضی سوم ابتدایی را قرار داده ایم.
آموزگار: آقای شجاع فر.
آموزگار شهر یاسوج

 

فیلم تدریس مساحت دایره ریاضی ششم ابتدایی

در این پست از سایت بویر آموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس مساحت دایره ریاضی ششم ابتدایی را قرار داده ایم.
آموزگار: خانم عالی منش.
آموزگار شهر یاسوج

 

فیلم تدریس نشانه ژ فارسی اول ابتدایی

در این پست از سایت بویر آموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس نشانه ژ فارسی اول ابتدایی را قرار داده ایم.
آموزگار: خانم عسکریان.
آموزگار شهر یاسوج

 

فیلم تدریس(اُ) استثنا فارسی اول ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس فیلم تدریس(اُ) استثنا فارسی اول ابتدایی  را قرار داده ایم.

مدرس: خانم عسکریان .

آموزگار پایه اول شهر یاسوج