اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

دسته: ریاضی چهارم ابتدایی

فیلم تدریس اندازه گیری زاویه ها ریاضی چهارم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست  فیلم تدریس اندازه گیری زاویه ها ریاضی چهارم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

مدرس: آقای علمداری . آموزگار پایه چهارم شهر یاسوج

 

فیلم تدریس تلفیق زاویه ها ریاضی چهارم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس تلفیق زاویه ها ریاضی چهارم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

مدرس: آقای یاسر علمداری.   آموزگار شهر یاسوج.

 

فیلم تدریس انواع مثلث ریاضی چهارم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس انواع مثلث ریاضی چهارم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

موضوع: فیلم تدریس انواع مثلث ریاضی چهارم ابتدایی.

مدرس: آقای علمداری ( آموزگار شهر یاسوج)

 

فیلم تدریس زاویه ریاضی چهارم ابتدایی
فیلم تدریس زاویه ریاضی چهارم ابتدایی

در این پست از سایت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم آموزشی مبحث زاویه از کتاب ریاضی چهارم ابتدایی را قرار داده ایم.

مدرس: آقای علمداری.

آموزگار پایه چهارم  شهر یاسوج.

برای شرکت در آزمون این درس و دانلود فایل های مورد نیاز سایر دروس علوم چهارم بر روی گزینه”ورود” در زیر کلیک کنید.

ورود