اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

دسته: ریاضی اول ابتدایی

فیلم تدریس آموزش ساعت ریاضی اول ابتدایی

در این پست از سایت بویر آموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیستفیلم تدریس آموزش ساعت ریاضی اول ابتدایی را قرار داده ایم.
آموزگار: خانم رستمی.
آموزگار شهر یاسوج