اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

دسته: ریاضی ششم ابتدایی

فیلم تدریس مساحت دایره ریاضی ششم ابتدایی

در این پست از سایت بویر آموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس مساحت دایره ریاضی ششم ابتدایی را قرار داده ایم.
آموزگار: خانم عالی منش.
آموزگار شهر یاسوج