اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

دسته: ششم ابتدایی

فیلم تدریس مبحث انرژی علوم ششم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس مبحث انرژی علوم ششم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

موضوع: فیلم تدریس مبحث انرژی علوم ششم ابتدایی  . مدرس: خانم عالیمنش . آموزگار شهر یاسوج .

 

فیلم تدریس مساحت دایره ریاضی ششم ابتدایی

در این پست از سایت بویر آموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس مساحت دایره ریاضی ششم ابتدایی را قرار داده ایم.
آموزگار: خانم عالی منش.
آموزگار شهر یاسوج