اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

دسته: سوم ابتدایی

فیلم تدریس محیط ریاضی سوم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش فیلم تدریس محیط ریاضی سوم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. فیلم تدریس محیط ریاضی سوم ابتدایی به مدرسی خانم کریم پور از آموزگاران شهر یاسوج می باشد.

 

فیلم تدریس مقایسه اعداد ریاضی سوم ابتدایی

در این پست از سایت بویر آموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس مقایسه اعداد ریاضی سوم ابتدایی را قرار داده ایم.
آموزگار: آقای شجاع فر.
آموزگار شهر یاسوج