اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

دسته: پنجم ابتدایی

فیلم تدریس اهرم ها علوم پنجم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس اهرم ها علوم پنجم ابتدایی را قرار داده ایم. فیلم تدریس اهرم ها علوم پنجم ابتدایی به مدرسی خانم ملک حسن از آموزگارن شهر یاسوج آماده شده است.

 

فیلم تدریس اعداد اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی
فیلم تدریس اعداد اعشاری ریاضی پنجم ابتدایی

در این پست از سایت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم آموزشی مبحث اعدا اعشاری از کتاب ریاضی پنجم را قرار داده ایم.

مدرس: خانم ملک حسن.

آموزگار پایه پنجم  شهر یاسوج.