اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

دسته: چهارم ابتدایی

فیلم تدریس اندازه گیری زاویه ها ریاضی چهارم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست  فیلم تدریس اندازه گیری زاویه ها ریاضی چهارم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

مدرس: آقای علمداری . آموزگار پایه چهارم شهر یاسوج

 

فیلم تدریس تلفیق زاویه ها ریاضی چهارم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس تلفیق زاویه ها ریاضی چهارم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

مدرس: آقای یاسر علمداری.   آموزگار شهر یاسوج.

 

فیلم تدریس انواع مثلث ریاضی چهارم ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس انواع مثلث ریاضی چهارم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

موضوع: فیلم تدریس انواع مثلث ریاضی چهارم ابتدایی.

مدرس: آقای علمداری ( آموزگار شهر یاسوج)

 

فیلم تدریس زاویه ریاضی چهارم ابتدایی
فیلم تدریس زاویه ریاضی چهارم ابتدایی

در این پست از سایت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم آموزشی مبحث زاویه از کتاب ریاضی چهارم ابتدایی را قرار داده ایم.

مدرس: آقای علمداری.

آموزگار پایه چهارم  شهر یاسوج.

برای شرکت در آزمون این درس و دانلود فایل های مورد نیاز سایر دروس علوم چهارم بر روی گزینه”ورود” در زیر کلیک کنید.

ورود

 

فیلم تدریس مبحث آسمان در شب علوم چهارم ابتدایی
فیلم تدریس مبحث آسمان در شب علوم چهارم ابتدایی

در این پست از سایت مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد با شعار #آموزش_تعطیل_نیست  فیلم آموزشی مبحث آسمان در شب از کتاب علوم چهارم ابتدایی را قرار داده ایم.

مدرس: خانم کریم پور.

آموزگار پایه چهارم  شهر یاسوج.

برای شرکت در آزمون این درس و دانلود فایل های مورد نیاز سایر دروس علوم چهارم بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک ورود