اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

دسته: اول ابتدایی

فیلم تدریس آموزش ساعت ریاضی اول ابتدایی

در این پست از سایت بویر آموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیستفیلم تدریس آموزش ساعت ریاضی اول ابتدایی را قرار داده ایم.
آموزگار: خانم رستمی.
آموزگار شهر یاسوج

 

فیلم تدریس نشانه ژ فارسی اول ابتدایی

در این پست از سایت بویر آموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس نشانه ژ فارسی اول ابتدایی را قرار داده ایم.
آموزگار: خانم عسکریان.
آموزگار شهر یاسوج

 

فیلم تدریس(اُ) استثنا فارسی اول ابتدایی

در این پست از سایت بویرآموزش با شعار #آموزش_تعطیل_نیست فیلم تدریس فیلم تدریس(اُ) استثنا فارسی اول ابتدایی  را قرار داده ایم.

مدرس: خانم عسکریان .

آموزگار پایه اول شهر یاسوج

 

روش تدریس تمام دروسی فارسی دوم ابتدایی

در این پست روش تدریس تمام دروسی فارسی دوم ابتدایی را قرار داده ایم.

برای اینکه بهتر بتوانبد فارسی دوم ابتدایی را تدریس کنید خواندن فایل ضمیمه در این پست کمک زیادی به شما می کند.

برای دانلود جزوه آموزشی و روش تدریس کل فارسی دوم ابتدایی بر روی دکمه دانلود در پایین کلیک کنید.

لینک دانلود.

نویسنده پست: رضا اتابک

جزوه ریاضی ششم ابتدایی

در این پست جزوه ریاضی ششم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

این پست به مرور کامل می گردد.

برای دانلود جزوه ی هر بخش بر روی دانلود مربوطه کلیک کنید.

این پست به مرور کامل می گردد.

دانلود جزوه فصل اول

دانلود جزوه فصل دوم

دانلود جزوه فصل پنجم

دانلود جزوه فصل چهارم

دانلود جزوه فصل ششم

دانلود جزوه فصل هفتم

جزوه آموزش ضرب و تقسیم کسر ها

نویسنده پست: رضا اتابک

گام به گام دوم ابتدایی

در این پست گام به گام دوم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

برای دانلود گام به گام کتاب های دوم ابتدایی بر روی دکمه دانلوود در پایین کلیک کنید.

لینک دانلود

نویسنده پست: رضا اتابک

روش تدریس درس اول فارسی دوم ابتدایی

در این پست روش تدریس درس اول فارسی دوم ابتدایی را قرار داده ایم.

به عبارتی روش تدریس درس کتابخانه مدرسه ما فارسی دوم ابتدایی را قرار داده ایم.

برای دانلود بر روی لینک دانلود در پایین کلیک کنید.

نکته: این پست به مرور بروز رسانی میگردد.

لینک دانلود

نویسنده پست: رضا اتابک (کارشناس ابتدایی یاسوج)

بسته آموزشی تم یک ریاضی اول ابتدایی

در این پست بسته آموزشی تم یک ریاضی اول ابتدایی را قرار داده ایم.

این بسته شامل پاورپوینت آموزشی تم یک ، تکلیف تم یک ، فیلم آموزش تم یک ، ترانه تم یک ، فایل صوتی بسیار عالی تم یک در مورد روش تدریس این درس، و هر آنچه مورد نیاز جهت یک تدریس رویایی تم یک می باشد را قرار داده ایم.

با تشکر از خانم ها شکوهی ، توکلی، و سایر همکاران و مدیران کانالها.

نکته: فایل ها به مرور بروز رسانی می شود.

دانلود بخش اول

نویسنده پست: رضا اتابک (کارشناس ابتدایی یاسوج)

بسته آموزشی نگاره دو فارسی اول ابتدایی

در این پست بسته آموزشی نگاره دو فارسی اول ابتدایی را قرار داده ایم.

این بسته شامل پاورپوینت آموزشی نگاره دو ، تکلیف نگاره دو ، فیلم آموزش نگاره دو ، ترانه نگاره دو ، فایل صوتی بسیار عالی نگاره دو در مورد روش تدریس این درس، و هر آنچه مورد نیاز جهت یک تدریس رویایی نگاره دو  می باشد را قرار داده ایم.

با تشکر از خانم ها شکوهی ، توکلی، و سایر همکاران.

نکته: فایل ها به مرور بروز رسانی می شود.

دانلود بخش اول

نویسنده پست: رضا اتابک (کارشناس ابتدایی یاسوج)

بسته آموزشی نگاره یک فارسی اول ابتدایی

در این پست بسته آموزشی نگاره یک فارسی اول ابتدایی را قرار داده ایم.

این بسته شامل پاورپوینت آموزشی نگاره یک ، تکلیف نگاره یک ، فیلم آموزش نگاره یک، ترانه نگاره یک ، فایل صوتی بسیار عالی نگاره یک در مورد روش تدریس این درس، و هر آنچه مورد نیاز جهت یک تدریس رویایی نگاره یک  می باشد را قرار داده ایم.

با تشکر از خانم ها شکوهی ، توکلی، و سایر همکاران.

نکته: فایل ها به مرور بروز رسانی می شود.

دانلود بخش اول

دانلود بخش دوم

نویسنده پست: رضا اتابک (کارشناس ابتدایی یاسوج)