اطلاعات تماس

تیم طراحی وب سایت آموزشی بویراحمد -رضا اتابک 09172757212

دسته: Text

معرفی مدیریت

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد: علی حسن زاده .

معاون آموزش ابتدایی: آناهیتا مرادیان.

کارشناس مسئول آموزش ابتدایی:  امرالله آژند.

کارشناسان آموزش ابتدایی: سعید پادیز، رضا اتابک ، عبدالحمید کیانوری